בס״ד

איזה כיף!

קיבלנו את הפרטים שלך,

נענה ברגע שנחזור מהשטח;)

ג׳יפ נוסע מהר